Aktualności

Listy i podziękowania

Informacja o mnie

Archiwum wyborcze

Media o mnie

Twórczość
poetycko-literacka

Twórczość malarska
Moje fotografie
Galeria zdjęć
Strona główna
info@krystynagorniak.pl
krystynagorniak@wp.pl
www.krzysiagorniak.pl
www.diunaclub.pl
www.rdc.pl
www.milanowek.pl
www.parafiada.pl
www.ipjp2.pl
wspolnota-polska.org.pl
www.radioniepokalanow.pl
www.radiowarszawa.pl
www.wswm.org.pl
festiwalniepokalanow.pl
www.warszawa.mazowsze.pl

» Spotkanie poetyckie na warszawskim Żoliborzu w domu "AMIKUS" i przekazanie ryngrafu dla Parafii.

W niedzielę 14 stycznia 2007 roku na warszawskim Żoliborzu w Domu Pielgrzyma AMICUS ul. Hozjusza 2, przy dźwiękach muzyki, odbyło się spotkanie poetyckie i prezentacja malarstwa Pani Krystyny Stanisławy Górniak. Słowo wstępu wygłosiła Pani redaktor Joanna Lipka. Na fortepianie grał Pan W. Wołoszyński. Aktorzy scen warszawskich P. Barbara Dobrzyńska i P. Stanisław Sparażyński poprzez własne emocjonalne zaangażowanie w treść prezentowanych utworów przenieśli widza w inny wymiar.

Przez ich przekaz do widza dotarły pozytywne aspekty poezji ożywiając ducha: miłości, miłosierdzia, pokoju, prawdy, dobra, sprawiedliwości...

Podczas prezentacji poetka przedstawiła kilka prac malarskich. Po zakończonym spektaklu autorka przeczytała wiersz, który napisała dla ks. Jerzego Popiełuszki. W pierwszej części artyści i poetka recytując utwory połączyli duchowo widza z Sługą Miłosierdzia- papieżem Janem Pawłem II. Natomiast w drugiej części przenieśli w piękną miłość i ukazali trochę patriotyzmu. Podczas osobistych spotkań z widzami Poetka Krystyna Stanisława Górniak usłyszała bardzo dużo ciepłych słów i podziękowań.

Prezes Mazowieckiego Towarzystwa Kultury Pan Janusz Ostrowski uhonorował Artystkę za Jej twórczość medalem Towarzystwa.

Przed spotkaniem poetyckim w kościele św. Stanisława Kostki o godz. 10.00 podczas Mszy św. Artystka a zarazem fundatorka przekazała na ręce ks. Proboszcza Zygmunta Malackiego ryngraf Matki Bożej "Królowej Polski i Jezusa Miłosiernego". Ryngraf na współczesne czasy - przełomu nowego tysiąclecia, został zaprojektowany przez Panią Krystynę, aby Boże Miłosierdzie, którego kierunek wskazał nam Ojciec Święty Jan Paweł II ogarnęło wszystkich w Polsce i na całym świecie. Ryngraf po przyjęciu przez Ks. Prałata Zygmunta Malackiego od P. Krystyny St. Górniak podczas mszy św. został ustawiony na sztaludze, aby wierni mogli go obejrzeć. Na zakończenie uroczystej Mszy Pani Krystyna St. Górniak przedstawiła wiernym informację na temat ryngrafu. Mszę uświetnił występ Chóru "Polonia" im. I.J. Paderewskiego, którego Prezesem jest Pani Wanda Kraśniewska. Chórem dyrygował P. Patryk Lehmann. Po Mszy na grobie ks. Jerzego Popiełuszki fundatorzy ryngrafu wraz z wiernymi złożyli kosz biało-czerwonych róż, natomiast ks. Proboszcz z zebranymi odmówił modlitwę. Wiele osób było głęboko zainteresowanych wydarzeniem, podchodzili do P. Krystyny St. Górniak i dziękowali za krzewienie ducha i szerzenie miłosierdzia.


Uroczyste przekazanie ryngrafu na ręce Proboszcza Parafii Św. Stanisława Kostki Ks. Prałata Zygmunta Malackiego podczas Mszy Św. dnia 14.01.2007r.:

W podziękowaniu i wdzięczności za męczeńską śmierć Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki składam na ręce Proboszcza Parafii Św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu,a zarazem Dyrektora Muzeum Sługi Bożego Ks. Prałata Zygmunta Malackiego podczas niedzielnej mszy świętej w dniu 14.01.2007 roku (godz 10.00) ryngraf "Królowej Korony Polskiej i Jezusa Miłosiernego". Symboliczny ryngraf został zaprojektowany jako znak prawdy, dobra, piękna i miłości na współczesne czasy przełomu nowego tysiąclecia. Na ryngrafie przedstawione zostały wizerunki Świętych Narodu Polskiego a mianowicie Św. Siostry Faustyny, Św. Jadwigi Królowej, Św. Stanisława, Św. Wojciecha, Św. Boboli oraz dwa herby papieskie i postacie dwóch papieży.: Wielkiego Polaka Jana Pawła II i Jego następcy Benedykta XVI. Na ryngrafie ujęte zostały symboliczne trzy bazyliki i wizerunki trzech miast Polskich i Rzymu. Ryngraf został wykonany na bazie płaszcza gronostajowego z wzoru oleodruku z 1910 roku, który znajduje się w zbiorach na Jasnej Górze.

Pierwowzór takiego ryngrafu w darze ołtarza został przekazany dla Sanktuarium Narodu Polskiego w Częstochowie na uroczystości koronacyjnej Jasnogórskiego Obrazu koronami przysłanymi z Watykanu przez Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 26.08.2005 roku z intencją, aby Polska zjednoczyła się w Chrystusie Królu i poprzez Boże Miłosierdzie wypełniła przyrzeczenia Ślubów Jasnogórskich i Ślubów króla Jana Kazimierza. Dzisiaj ta intencja jest nadal aktualna dlatego w tym patriotycznym miejscu w imieniu zebranych Polaków prosimy Sługę Bożego Ks. Jerzego Popiełuszkę o wstawiennictwo i jej przyjęcie. Znak ryngrafu w tradycji polskiej jest tarczą ochronną i siłą oraz zawierzeniem Matce Boskiej w rycerskiej służbie. Taki sam ryngraf został przekazany do Krakowa na Wawel oraz na ręce Ks. Kardynała Mariana Jaworskiego do katedry we Lwowie. Ponad 50 ryngrafów Królowej Korony Polskiej do dnia dzisiejszego przekazano dla Urzędów, organizacji, osób świeckich i duchownych. Jako pierwszy w 1999 r, w rocznicę urodzin otrzymał Papież Jan Paweł II, który w duchu ośmiu błogosławieństw uczył nas Polaków, abyśmy byli synami bożymi na obraz i podobieństwo Jezusa Chrystusa. Tak też czynił Ks. Jerzy Popiełuszko ucząc nas by „ zło dobrem zwyciężać”. Sam był bezpośrednim świadkiem Chrystusa w tamtych trudnych czasach lat osiemdziesiątych. Swoją postawą wiele osób doprowadził do Boga. W tajemnicy Chrystusa dojrzewał do męczeństwa oddając swoje życie naszej Ojczyźnie i światu tym samym dając znak zwycięstwa miłości nad nienawiścią. Parafię Św. Stanisława Kostki odwiedził Ojciec Święty Jan Paweł II dnia 14. 06. 1987 roku, błogosławiąc grób i ofiarę życia Ks. Jerzego kiedy proboszczem był Ks Prałat Teofil Bogucki- ojciec duchowy księdza. Dzisiaj niech śmierć Ks. Jerzego Popiełuszki skłania wszystkich do zadumy nad sensem oraz wartością własnego życia i śmierci.

Przekazując w tym historycznym miejscu ryngraf "Królowej Korony Polskiej i Jezusa Miłosiernego" jako wotum dziękczynne dla Kościoła i Narodu Polskiego oraz wracając do męczeńskiej śmierci, pragnę przypomnieć Polsce i światu słowa Ks. Jerzego Popiełuszki, że „ korzeniem wszystkich kryzysów jest brak prawdy” dodam od siebie oraz miłosierdzia, które powinniśmy pokornie przyjąć wlewając w nasze serca miłość.

Małą kropelkę mojej twórczości, która zostanie przedstawiona dzisiaj o godzinie 11.00 w Domu Pielgrzyma AMICUS, ul. Hozjusza 2 w Warszawie ( poezję i prezentacje mojego malarstwa) pragnę złożyć w hołdzie wszystkim męczennikom a w szczególności: Wielkiemu Polakowi Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, Prymasowi Tysiąclecia Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, Ks. Jerzemu Popiełuszcze wierząc, że Maria Vincit.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Fundator Ryngrafu
Krystyna Stanisława Górniak

                                                                                                                » powrót

design by webmania