Aktualności

Listy i podziękowania

Informacja o mnie

Archiwum wyborcze

Media o mnie

Twórczość
poetycko-literacka

Twórczość malarska
Moje fotografie
Galeria zdjęć
Strona główna
info@krystynagorniak.pl
krystynagorniak@wp.pl
www.krzysiagorniak.pl
www.diunaclub.pl
www.rdc.pl
www.milanowek.pl
www.parafiada.pl
www.ipjp2.pl
wspolnota-polska.org.pl
www.radioniepokalanow.pl
www.radiowarszawa.pl
www.wswm.org.pl
festiwalniepokalanow.pl
www.warszawa.mazowsze.pl

» Mazowieckie Towarzystwo Kultury


Zasłużeni dla kultury polskiej Z rąk Prezesa Mazowieckiego Towarzystwa Kultury Pana Janusza Ostrowskiego w dniu 28 lutego 2007 roku trzech jego członków otrzymało Odznakę Honorową "Zasłużony dla kultury polskiej". Odznakę nadał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej Pan Kazimierz Michał Ujazdowski.

Odznaczenia otrzymali:
1. Alicja Wyszogrodzka
2. Daniel Truszkowski
3. Tadeusz Adamczyk

W imieniu Prezesa oraz wszystkich członków Towarzystwa gratulujemy odznaczonym i życzymy dalszej owocnej weny twórczej i sumiennej pracy dla dobra Ojczyzny.


Informacje w prasie:

Spotkanie w Instytucie Papieża Jana Pawła II.
W miesiącu kwietniu 2007 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Mazowieckiego Towarzystwa Kultury Prezesa Janusza Ostrowskiego i Pani Krystyny Stanisławy Górniak z dyrektorem Instytutu Papieża Jana Pawła II ks. prałatem dr Zdzisławem Struzikiem. W drugą rocznicę śmierci Ojca Świętego JPII, Poetka Krystyna Stanisława Górniak przekazała dla biblioteki dwa tomy "Wierszy Zebranych".

Spotkanie wielkanocne kwiecień 2007,
miłośników Ostrołęki, w którym udział wzięli Prezes Mazowieckiego Towarzystwa Kultury P. Janusz Ostrowski i P. Krystyna Stanisława Górniak:

Koncert w Akademii Muzycznej im Fryderyka Chopina w Warszawie
13 kwietnia 2007 r. Prezes Mazowieckiego Towarzystwa Kultury P. Janusz Ostrowski i P. Krystyna Stanislawa Górniak udział wzięli w koncercie, który odbył się w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, pod patronatem Rekrora Prof. Stanisława Moryto. Na fortepianie koncertowali: Taddhee-Nicolas Pakulski -fortepian, ur. 11 czerwca 1994r, Laure Tchyn Lang HO ur. 8 grudnia 1993 r, Camila Valentina Martinez Torres, ur. 24 stycznia 1993 r, Sasha Vovk, ur. 17 grudnia 1992 r, Harold Habousha , ur. 16 maja 1991 r, Na skrzypcach grała Genevieve Ernould, ur. 10 listopada 1991r. Młodzi Artyści odpowiednio przygotowani muzycznie pięknie grali przedstawiając interesujący program zredagowany przez dyr. artystycznego koncertu Profesora Philippe Terseleer. Po koncercie przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego P. Tadeusz Samborski wręczył uczestnikom upominki ufundowane przez P. Marszałka Adama Struzika.

Stowarzyszenie "SOKÓŁ"
Mazowieckie Towarzystwo Kultury współpracuje z wieloma organizacjami między innymi Stowarzyszeniem "Sokół", które w Warszawie w Muzeum Olimpijskim obchodziło 140 rocznicę swojego powstania. Z tego spotkania należy wyciągnąć wnioski, że:
» poprzez promowanie masowej kultury sportu, wypoczynku i turystyki można zintegrować rodziny oraz lokalną społeczność bez względu na wiek i pochodzenie,
» tradycje zaczerpnięte z Sokoła winny być zaszczepione w szkołach i na uczelniach w celu zdrowego wychowania dzieci i młodzieży,
» dobry program ogólnonarodowy powinien służyć nauczycielom by piękne tradycje kultury sportowej mogli promować i przekazywać młodym.

Krystyna Stanisława Górniak

Wręczenie dyplomu dhc prof. JOACHIMOWI GRUBICHOWI i ANDRZEJOWI JASIŃSKIEMU 22 MAJA 2007 R.
W imieniu własnym serdecznie dziekuję prof Stanisławowi Moryto Rektorowi Akademii Muzycznej im. F. Chopina za zaproszenie na piękną uroczystość wręczenia dyplomów Doktora Honoris Causa wybitnym artystom i profesorom : Joachimowi Grubichowi i Andrzejowi Jasińskiemu.
W imieniu własnym pragnę złożyć Sz. Panom profesorom najlepsze życzenia, dużo zdrowia, dalszej weny twórczej oraz owocnej pracy dydaktycznej W imieniu Mazowieckiego Towarzystwa Kultury wyrażam szczególną radość, że do grona Doktorów Honorowych Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie dołączyli wybitni artyści, którzy poświęcili się zarówno sztuce jak i dydaktyce.

Krystyna Stanisława Górniak

Rajd Rowerowy Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie 19 maja 2007 r.
Z inicjatywy JM rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie prof. dr hab. Henryka Sozańskiego i dyrektora Kampinowskiego Parku Narodowego Jerzego Misiaka Stowarzyszenie Absolwentow AWF w Warszawie zorganizowało 19 maja 2007 r. Centralny Rajd Rowerowy w Puszczy Kampinowskiej. Patronat nad imprezą objęło również Mazowieckie Towarzystwo Kultury Sekretarz Towarzystwa Zdzisław Wrzeszcz pełnił funkcję Komandora Rajdu.

Wśród zaproszonych gości między innymi przybyli prof. Kajetan Hędzelek, który na Cmentarzu w Palmirach przybliżył postać Janusza Kusocińskiego, Ryszard Parulski - Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który odczytał wiersz poświęcony Januszowi Kusocinskiemu, Byli równiez Prezes Absolwentów AWF w Warszawie Janusz Borowiecki, Przedstawiciele Maz. Tow. Kultury - Prezes Janusz Ostrowski, Krystyna St. Górniak, Zdzisław Wrzeszcz i inni.

W imieniu zaproszonych gości serdecznie dziękujemy inicjatorom za wspaniałe przedsięwzięcie i pamięć o Januszu Kusocińskim z okazji setnej rocznicy jego urodzin. Z takich postaci dzisiejsza młodzież może czerpać wzorce.

Krystyna Stanisława Górniak


Zaproszenie na spotkanie Rady Krajowej RSRRP:


Wspólnota kultury i gospodarki
W dniu 11 lipca 2007 roku odbyła się konferencja popularno-naukowa zorganizowana przez Towarzystwo Kultury w Centralnej Bibliotece Rolniczej.


Perspektywa przemian gospodarczych i kulturalnych
(Krystyna Stanisława Górniak)

Żyjemy w okresie głębokich przemian gospodarczych i kulturalnych związanych z polityką szybkiego rozwoju internetu, telewizji i mediów, które mają duży wpływ na kształtowanie osobowości człowieka, jego spojrzenia na kulturę i otaczający świat.

Aby w niedalekiej przyszłości nie przegrać walki o właściwy rozwój regionalny, który wiąże się ściśle z polską historią i tożsamością narodową, z kulturą życia chrześcijańskiego, mowy, jedzenia, ubioru, sportu, turystyki, muzyki, literatury, poezji, malarstwa, architektury, kulturą wielorakiej konsumpcji oraz rozwoju przemysłu i technologii należy zwrócić uwagę na ścisłą współpracę nie tylko z artystami czy menadżerami kultury, ale z innymi twórcami, którzy pracują na rzecz kultury i gospodarki.

Zobacz cały dokument (PDF)

WSPÓLNOTA KULTURY I GOSPODARKI - Program (PDF)

                                                                                                                » powrót

Mazowieckie Towarzystwo Kultury

Mazowieckie Towarzystwo Kultury powstało w roku Tysiąclecia Chrztu Polski i Państwa Polskiego. Ponad czterdzieści lat pracuje społecznie na rzecz krzewienia kultury i utrwalania tożsamości regionalnej oraz narodowej. W swoim dorobku ma wiele cennych opracowań Ośrodka Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta, organizację Przeglądów Twórczości Ludowej o Nagrodę im. Oskara Kolberga, imprez m.in. "Mazowsze - Warszawie" - wystaw plastycznych i fotograficznych, koncertów poetycko-muzycznych oraz osiągnięć wydawniczych. Dysponuje interesującym zbiorem wydawnictw regionalnych - "varsavianów". Jest wydawcą czasopisma społeczno-kulturalnego ?Moje Mazowsze?, które stanowi płaszczyznę promocji różnorodnych mazowieckich inicjatyw lokalnych oraz wymiany doświadczeń, szczególnie w zakresie współpracy regionalistów z samorządem terytorialnym i tak zwanych przemysłów kultury.

Mazowieckie Towarzystwo Kultury zorganizowało m.in. sesję pod hasłem "Wspólnota kultury i gospodarki" oraz wspólnie z Radą Krajową Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP konferencję poświęconą upowszechnianiu sztuki w oświacie. Zawarło porozumienia o współpracy z Fundacją CEPELIA - Polska Sztuka i Rękodzieło, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Centralną Biblioteką Rolniczą, Radiem dla Ciebie, Wspólnotą Samorządową Mazowiecką. Podejmuje niezwykle potrzebną inicjatywę utworzenia Centrum Regionalnej Informacji, służąc konsolidacji społecznej regionalistów, nie tylko mazowieckich.

Mazowieckie Towarzystwo Kultury upowszechnia kulturę pojmowaną jako sposób bycia wynikający z erudycji, etyki i estetyki.

Mazowieckie Towarzystwo Kultury organizuje 16 października 2008r. o godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy - Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego spotkanie poetycko-malarskie poświęcone 30-leciu pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Zapraszamy wszystkich, którym bliska jest Jego nauka społeczna, chrześcijańska i patriotyczna.

Swoje wiersze przedstawią trzy kobiety: Urszula Tom, Teresa Kaczorowska, Krystyna Stanisława Górniak.

design by webmania