Aktualności

Listy i podziękowania

Informacja o mnie

Archiwum wyborcze

Media o mnie

Twórczość
poetycko-literacka

Twórczość malarska
Moje fotografie
Galeria zdjęć
Strona główna
info@krystynagorniak.pl
krystynagorniak@wp.pl
www.krzysiagorniak.pl
www.diunaclub.pl
www.rdc.pl
www.milanowek.pl
www.parafiada.pl
www.ipjp2.pl
wspolnota-polska.org.pl
www.radioniepokalanow.pl
www.radiowarszawa.pl
www.wswm.org.pl
festiwalniepokalanow.pl
www.warszawa.mazowsze.pl

» 30-lecie pontyfikatu Ojca Świętego JPII

Obchody 30-lecia pontyfikatu Wielkiego Jana Pawła II. "Nie lękajcie się ..." Otwórzcie drzwi Chrystusowi na oścież i Jego zbawczej władzy.
Otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się . Chrystus wie, co w swoim wnętrzu nosi człowiek. On jeden to wie.

W dniu 16 października 2008 r. w Bibliotece m. st. Warszawy, Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego mieszkańcy Warszawy i województwa mazowieckiego mieli okazję powrócić do niezapomnianej daty i godziny (16.10.1978r., godz. 17.15) oraz do wyboru i ogłoszenia z loggi Bazyliki św. Piotra, (o godz. 19.20) księdza Karola Wojtyły arcybiskupa i metropolity krakowskiego-papieżem.

Właśnie o godz. 17.15. rozpoczął się wieczór poetycko-malarski poświęcony Ojcu Świętemu JPII, przygotowany przez Krystynę Stanisławę Górniak - Wiceprezesa Mazowieckiego Towarzystwa Kultury. Ci co wybrali to miejsce, aby święcić rocznicę na pewno nie żałowali. Po uroczystości byli wzruszeni i szczęśliwi. Pod adresem artystki wyrażali wiele ciepłych słów. Mieli okazję zapoznać się z jej dużym dorobkiem twórczym w dziedzinie malarstwa i poezji nawiązujących do spotkań z papieżem.( poetka wydała 650 wierszy w tym poświęconych Ojcu Świętemu JPII ponad 250).

Autorka spektaklu wykonała plakaty i zaproszenia oraz przygotowała i wygłosiła słowo wstępu o JPII. Zajęła się również reżyserią, scenografią, oprawą muzyczną i prezentacją multimedialną zdjęć z pięciu pielgrzymek do Rzymu. Na sztalugach umieściła emblemat Towarzystwa, Biblioteki i Herb Papieża JPII oraz obrazy, które przysłoniła białym atłasem z tiulem i różą. Na samym początku spektaklu w dobry nastrój artystka wprowadziła przybyłych gości emitując pieśń "Ave Maryja" podczas której odsłoniła swoje małe dzieła. Do współpracy Mazowieckie Towarzystwo Kultury zaprosiło dwie poetki z terenu województwa P. Urszulę Tom z Siedlec i P. Teresę Kaczorowską z Ciechanowa, które przy dźwiękach spokojnej muzyki płynącej z głośników recytowały po 5 wierszy, napisanych specjalnie dla Wielkiego Polaka- papieża. Na spotkanie przybyło wielu wspaniałych gości między innymi poseł Mirosław Pawlak, który ciepło wspominał pielgrzymki do Rzymu zorganizowane przez P. Krystynę St. Górniak, w których uczestniczył. Prezentowane zdjęcia na sztalugach i na ekranie dokumentowały spotkania posła M. Pawlaka, posła R. Stanibuły, K. Górniak i przyjaciół z papieżem JPII.

A tak artystka skomentowała słowa JPII "musicie wymagać od siebie , nawet gdyby inni od was nie wymagali."
My artystki z miłości do papieża oraz z odpowiedzialności za dziedzictwo jakie nam pozostawił wzięłyśmy sobie te słowa do serca i dzielimy się z przybyłymi gośćmi swoją małą kropelką weny twórczej, a trud w przygotowanie tego spotkania składamy w hołdzie naszemu rodakowi.
Cudowne spotkanie zakończyła płynąca z głośników "Barka". Wszyscy wzięli się za ręce i razem zaśpiewali umiłowanemu Ojcu Świętemu, który ukołysany przez ukochana matkę odfrunął od nas za wcześnie.
Należy wspomnieć ,że z inicjatywy Towarzystwa w tym pięknym dniu 16 października 2008 r., o godz 17.00 zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy dr Michałem Strąkiem - dyr. Biblioteki m. st. Warszawy, Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, a Panem Januszem Ostrowskim - Prezesem Mazowieckiego Towarzystwa Kultury i wiceprezes Krystyną St. Górniak.
Na zakończenie P. Janusz Ostrowski - prezes Towarzystwa podziękował wszystkim za udział w spotkaniu, a P. Krystynie za doskonałą organizację.

» 30-lecie pontyfikatu JPII w Bibliotece m. st. Warszawy, Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego (Wywiad Radio Warszawa - WMA 4MB)Wielce Szanowni Państwo i drodzy goście bardzo serdecznie wszystkich witam, jest to dzień gdzie w różnych miejscach odbywają się spotkania poświęcone wspomnieniom o JPII, tym bardziej jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wybraliście Państwo to miejsce Bibliotekę m. st Warszawy , Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego, aby razem święcić 30 rocznicę pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.
Pragnę na samym wstępie bardzo gorąco podziękować P. dr. Michałowi Strąkowi - dyr. Biblioteki za udostępnienie nam tego pięknego miejsca gdzie możemy przedstawić swoją maleńką kropelkę twórczości malarskiej i poetyckiej składając ją w hołdzie Wielkiemu Polakowi.

Myślę, że nasz wzajemny trud z miłości do Niego i z odpowiedzialności za dziedzictwo jakie nam pozostawił będzie procentował. My artyści pragniemy dzisiaj złożyć w darze swoje bogactwo ducha i swoją twórczość, która z inspiracji do Niego powstała.

Cieszymy się razem w dniu dzisiejszym bo możemy powrócić do niezapomnianej daty 16 października 1978r. około godziny 17.15. do wyboru, ogłoszenia z loggi Bazyliki św. Piotra, o godz.19.20 księdza Karola Wojtyły arcybiskupa i metropolity krakowskiego - papieżem.

Polak, następca św. Piotra udzielił wówczas błogosławieństwa URBI ET ORBI ( miastu i światu)... Zawołał nie tylko do zebranych, ale do całego świata ; "Nie lękajcie się" ... Otwórzcie drzwi Chrystusowi na oścież i Jego zbawczej władzy.
Otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się . Chrystus wie, co w swoim wnętrzu nosi człowiek. On jeden to wie.

Szanowni zebrani!
Skoro jesteśmy w obiekcie kultury - bibliotece należy wspomnieć o tym co JPII 11 czerwca 1999r. w Warszawie, powiedział na temat biblioteki:
- "Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury.
Jest ona skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego.
Biblioteka jest szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego, który odzwierciedla owo Boże Tchnienie, jakie towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka.
Jeśli szukamy uzasadnienia dla obecności Papieża w tym budynku... to trzeba , abyśmy wrócili właśnie do tej chwili , w której Bóg uczynił człowieka na obraz i podobieństwo swoje i zaprosił go do współdziałania w dziele stwarzania dobra i piękna."

A tak powiedział papież JPII 7 czerwca 1999r. w Toruniu:
"Stojąc na przełomie tysiącleci, kierujemy nasze myśli na przemian w przeszłość i przyszłość. Szukamy w przeszłości nauk i wskazówek dla naszej przyszłości. Chcemy w ten sposób lepiej określić i podbudować naszą nadzieję. ... prawda o Bogu-Miłości staje się źródłem nadziei świata i drogowskazem naszej odpowiedzialności. ... Poszukiwanie prawdy dokonuje się nie tylko w indywidualnym zmaganiu w bibliotece czy laboratorium, ale ma także wymiar wspólnotowy. ... Stają dzisiaj przed polską nauką wielkie wyzwania ... rozwój nauk i postęp rodzi fundamentalne pytania o granice eksperymentu, o etos i kierunki rozwoju technicznego, o granice ingerencji człowieka w przyrodę i środowisko naturalne... ... człowiek coraz częściej lęka się wytworów własnego rozumu i własnej wolności... Dlatego tak ważne jest przypomnienie sobie tej podstawowej prawdy, że świat jest darem Boga Stwórcy, który jest Miłością, a człowiek - stworzenie jest powołany do tego, aby był roztropnym i odpowiedzialnym gospodarzem w świecie natury, a nie jego bezmyślnym niszczycielem... ... autentyczna wolność badań naukowych nie może abstrahować od kryterium prawdy i dobra."

Drodzy Goście! Każdy wie, że Jan Paweł II, żył dla Boga i dla świata.
Potrafił wywrzeć ogromny wpływ na człowieka i otworzyć serce tak, że dotychczasowe życie zmieniało barwę, a człowiek zaczynał żyć prawdą, dobrem i pięknem.
- Kiedy mówił o pokoju czy bronił godności człowieka, jego życia i miłości, zawsze byliśmy z nim złączeni czując to samo.
Jan Paweł II, to Cud Wielki, który wciąż zdumiewa.
To fenomen, który potrafił do siebie przyciągać ludzi, zwłaszcza młodych.
Cały swój owocny pontyfikat poświęcił Bożemu Miłosierdziu zawierzając w Łagiewnikach w Krakowie 17 sierpnia 2002 r. świat i Polskę Bożemu Miłosierdziu, tym samym wskazując nam drogę w nowe tysiąclecie.

Powiedział kiedyś: "Musicie wymagać od siebie , nawet gdyby inni od was nie wymagali."
- Dlatego staramy się wymagać od siebie i dzielić z Państwem naszą weną twórczą.
Drodzy goście! jeśli uda nam się dotrzeć do Waszych serc, a łza zakręci się w oczach to radość nasza będzie ogromna.

Przed państwem wystąpią 3 kobiety, które zaprezentują swoją twórczość w poezji i malarstwie poświęconą umiłowanemu Ojcu Świętemu JPII.
Jako pierwsza wystąpi Pani Urszula Tomasiuk z Siedlec o pseudonimie Urszula Tom. Zapraszam serdecznie do nas P. Ulę.
Ale zanim zacznie Autorka recytować swoje wiersze.

Odsłonię obrazy, aby pokazać Państwu namiastkę mojego malarstwa.
Przedstawię dwa moje krótkie wiersze, z I tomu, które powstały po powrocie z Rzymu i są związane z obrazami "Maleńka kropelka" oraz "Pędzlem piszę list".

Przed Państwem Urszula Tom.

Zapraszam Panią Teresą Kaczorowską z Ciechanowa, która również pisze wiersze dla JPII.

Wszystko co dobre ma swój koniec , bo czas wciąż płynie, a chwile przemijają ( panta rhei ).
Myślę , że po tych przeżyciach powrócimy do domu mocniejsi , bo przecież musimy być silni ,o ile chcemy sprostać wymaganiom Ojca Świętego JPII, rozdając uśmiechy i miłość bliźnim.
Niech zaowocuje w nas czułość, bądźmy człowiekiem dla każdego kogo spotkamy na swojej drodze, wówczas słowa JPII, PRZEŁOŻYMY NA CZYNY.
Jestem bardzo wzruszona, i trudno mi to wzruszenie ogarnąć, ono jest bardzo głębokie.
Brakuje słów w głowie, bo to spotkanie przygotowane było spontanicznie i bez prób.
Poetki spoza Warszawy przybyły dopiero dzisiaj, ale chyba wszystko wypadło dobrze, bo czuwał nad nami sam Wielki i Święty JAN PAWEŁ II.
Aby, odnowić oblicze ziemi zaśpiewajmy jeszcze ulubioną "Barkę", która połączy nas z papieżem.
Niech ta pieśń będzie modlitwą, a zarazem naszą prośbą o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II.

Do widzenia i do zobaczenia na następnych spotkaniach.

                                                                                                                » powrót