Aktualności

Listy i podziękowania

Informacja o mnie

Archiwum wyborcze

Media o mnie

Twórczość
poetycko-literacka

Twórczość malarska
Moje fotografie
Galeria zdjęć
Strona główna
info@krystynagorniak.pl
krystynagorniak@wp.pl
www.krzysiagorniak.pl
www.diunaclub.pl
www.rdc.pl
www.milanowek.pl
www.parafiada.pl
www.ipjp2.pl
wspolnota-polska.org.pl
www.radioniepokalanow.pl
www.radiowarszawa.pl
www.wswm.org.pl
festiwalniepokalanow.pl
www.warszawa.mazowsze.pl

"Wiersze zebrane - Tom I":
» Wstęp
» Rozdział I - "Otworzyło się    serce moje"
» Rozdział II - "Modlitwy są    życiem"
» Spis treści

"Wiersze zebrane - Tom II": » Wstęp
» Rozdział III - "Sen o miłości" » Rozdział IV - "Radości i    trudy życia"
» Rozdział V - "Pokarm do    serc"
» Spis treści


Od Autora.

Szanowni Państwo, oddaję do Waszych rąk książkę pt.: "Odnowić Polskę", która powstała pod wpływem otrzymanego w Rzymie od Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 18 października 1999 roku błogosławieństwa dla Polski.

Ten wielki zaszczyt i odpowiedzialność, zainspirowały mnie do podzielenia się z czytelnikami własnymi spostrzeżeniami na sprawy społeczno-polityczne oraz sprawy duchowe. Myślę, że tytuł mojej książki doskonale koresponduje z wezwaniem Papieża Jana Pawła II, kiedy podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w dniu 2 czerwca 1979 roku na Placu Zwycięstwa w Warszawie z Jego ust padły słynne słowa: "Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z Wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!".

Pierwsza wizyta Ojca Świętego w Polsce miała przełomowe znaczenie, ponieważ umocnieni Polacy wstali z kolan i upomnieli się o swoje prawa. Książkę "Odnowić Polskę" napisałam "Ku pokrzepieniu Waszych serc". Myślę, że należy odnawiać się wewnętrznie poprzez słuchanie słów największego naszego Rodaka Ojca Świętego Jana Pawła II, aby łatwiej przejść do odnowy materialnej.

Nie przypadkiem zamieściłam w swojej książce takie symbole jak: zdjęcie obrazu Królowej Jadwigi, Jezusa Miłosiernego-Króla, Papieża Jana Pawła II z berłem w Ludźmierzu, ryngraf Królowej Korony Polskiej z 1910 roku oraz zdjęcia z pielgrzymek ... które są bliskie mojemu sercu. W książce znalazł się również mój program dla Polski, kiedy kandydowałam na prezydenta RP w 2000 roku i Orzeczeniu Sądu w sprawie mojego oświadczenia lustracyjnego.

Na stronie tytułowej znajduje się zdjęcie z koronacji Dzieciątka Jezus w dniu 20 grudnia 2000 roku przez Ojca Świętego na Placu Świętego Piotra w Rzymie. Papież nałożył dzieciątku koronę przekazaną od ks. Prałata Henryka Jankowskiego z kościoła św. Brygidy w Gdańsku. Po powrocie z pielgrzymki wotywne dzieciątko zostało przekazane do Częstochowy na Jasną Górę. Corocznie w Święta Bożego Narodzenia o. generał klasztoru na Jasnej Górze, wystawia Dzieciątko do kultu dla wiernych (wielką radością była możliwość wejścia z ukoronowanym Dzieciątkiem Jezus w nowe Tysiąclecie).

Szanowni Państwo, moim zamiarem było przekazanie paru wydarzeń i skłonienie czytelnika do refleksji nad swoim życiem, rozwijaniem duchowości i kontynuowaniem wielkiego dzieła odnowienia oblicza naszej polskiej ziemi.

Krystyna Stanisława Górniak

Rozdział z książki - "Czy naprawdę rząd i partie chcą usunąć bezrobocie"

Pamiętnik żołnierza 2-go Korpusu Wojska Polskiego opracowany przez Krystynę St. Górniak

» Wywiad w Radio Warszawa 16-10-2007